Likebehandling av alle barn i Askers barnehager

Barnas Hus oppfordrer alle som ønsker likebehandling av alle barn i Askers barnehager, til å lese informasjonsskrivet i linken. Gå så inn i saken og signer! Vi trenger din støtte!