siste ledige plass for barn over 3 år, fra 1.august

Vi har en ledig plass på store barns avdeling fra august 2020. Her satser vi på uteglede, med noen lavvodager i uken, samtidig som vi har tradisjonelle barnehagedager. Dette betyr stor mangfold til det beste for barna. Kom og søk da vel ;-)