Avdelingene våre

Barnas Hus Gullhella barnehageåret 2019 - 2020 består av: Karlsvogna - 9 barn født 2017-2018 Jupiter - 15 barn født 2016-2017 Pegasus - 18 barn født 2014 - 2015

Karlsvogna er småbarnsavdelingen, med 9 barn og 3 voksne tre dager i uka. To dager i uka har vi 14 barn og 4 voksne. Da har 2017 barna fra Jupiter husdager hos oss, mens deres 2016 barn har lavodager. Vi har 7 ettåringer- larver, og 2 toåringer- sommerfugler. De 5 som kommer ned fra Jupiter er sommerfugler (født 2017).

Vi har fokus på trygghet, rutinesituasjoner og kjærlighet. Vi jobber etter rammeplanen og progresjonsplaner etter alder. Vi har turdag en dag i uka for sommerfuglene, hvor vi rullerer på hvem som blir med på lavoplassen eller andre turmål.  Vi har fokus på at alle barna skal få en god og trygg start på barnehagelivet. Vi jobber mye med rutinesituasjonene og skaper forutsigbarhet i hverdagen til barna. Omsorg og kjærlighet er det mye av på Karlsvogna! Personalet ønsker i tillegg til å være barnas omsorgspersoner, deltagende i barnas lek og  hjelpe og støtte barna i den gryende leken. Vi er opptatt av at den beste språkstimuleringen skjer gjennom lek og hverdagslige aktiviteter, men vi har også samlinger med sang og eventyr. 

På Karlsvogna jobber :

Rita Skar Sæthre, Pedagogisk leder i 100% stilling

Marta Sopata Thorstensen, Barneveileder i 100% stilling

Marianne Falseth, Barne og ungdomsarbeider i 100% stilling.

Wirada Binram, Barneveileder, jobber på Karlsvogna 2 dager i uken.

 

Avdeling Jupiter har 15 barn i alderen 2-3 år. vi er sammen på huset mandag, torsdag og fredag. Tirsdag og onsdag er 3åringene ute på lavoplassen vår, mens toåringene er nede på Karlsvogna.

Vårt fokus er at alle har noen å leke med, og at det skapes gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne. Våre satsingsområder er lek, språk og relasjoner, og vi ser hver dag viktigheten av å knytte disse sammen. Jupiter skal være et sted med mye omsorg og kjærlighet.

På Jupiter jobber : 

Renate Elida Godø, Pedagogisk leder i 100% stilling

Line Jonassen, Barne og ungdomsarbeider i 100% stilling, nå på disp. som barnehagelærer

Camilla Kalvang Landsend, Barneveileder i 60% stilling

Wirada Binram, Barneveileder, jobber på Jupiter 3 dager i uken

 

Både Karlsvogna og Jupiter tar med jevne mellomrom inn studenter, til glede og nytte for både barnehagen som institusjon, barn og voksne.

 

Pegasus er en avdeling med 18 barn fra 4-6 år. Vi har et flott Lavo-område på jordet ved Ulfs vei, med gapahuker, grillhytte og lavo. Her er vi mandag, torsdag og fredag, å har fokus på natur og uteliv. Det er lagt til rette for fysisk utfoldelse i skog og mark, studie av natur og dyreliv planter og vekster. I vinterhalvåret foregår det daglig skigåing og aking, og ellers aktiviteter med snø og is. Barna kan lære seg å sage, spikke med kniv og snekre, under kyndig veiledning av voksne.  Vi tegner og maler og har flere formings aktiviteter, ofte med gjensbrukt materiale. Gode regler for sikkerhet er godt innarbeidet. Alle barna får en hel dag i uken på hovedhuset. Her lekes det i dukkekrok, med tog og Lego, og ellers med det vi har tilgang på her av materiell og leker inne.Tirsdag og onsdag holder vi til på huset, hvor vi leker og har aktiviteter ute og inne. 

De voksne på Pegasus er :

Mailene Strand, Pedagogisk leder i 100% stilling,

Truls Gjerde, Barneveileder i 100% stilling

Anita Martinsen, Barneveileder i 100 % stilling  

I barnehagen bruker alle avdelingene også den fine uteplassen vi har med klatrestativ, sandkasse, husker og mer.