Avdelingene våre

Barnas Hus Gullhella barnehageåret 2018 - 2019 består av: Karlsvogna - 10 barn født 2016 - 2017 Jupiter - 16 barn født 2015 - 2016 Pegasus - 16 barn født 2014 - 2013

Avdeling Karlsvogna har 10 barn fra 1-2 år og 3 voksne, og har åpningstid fra 7.15-16.45 Vi har fokus på at alle barna skal få en god og trygg start på barnehagelivet. Vi jobber mye med rutinesituasjonene og skaper forutsigbarhet i hverdagen til barna. Omsorg og kjærlighet er det mye av på Karlsvogna! Personalet ønsker i tillegg til å være barnas omsorgspersnoner, deltagende i barnas lek og  hjelpe og støtte barna i den gryende leken. Vi er opptatt av at den beste språkstimuleringen skjer gjennom lek og hverdagslige aktiviteter, men vi har også samlinger med sang og eventyr. Vi har ikke faste lavvodager, men går på turer når gruppen har blitt trygg innenfor gjerdet. 

De voksne på Karlsvogna er :

Rita Skar Sæthre, pedagogisk leder i 100% stilling, Line Jonassen, Marta Sopata Thorstensen, Barneveilder i 100% stilling, Tove Carin Dahlèn, Barne og ungdomsarbeider i 100% stilling (jobber 80%), og Marianne Falseth, Barne og ungdomsarbeider i 40% stilling. 

Avdeling Jupiter har 15 barn i alderen 2-3 år, og har åpnigstid fra 7.15-16.45. Vårt fokus er at alle har noen å leke med, og at det skapes gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne. 3 åringen har lavvodag en fast dag i uken, de er da hele dagen ut på den fantastiske lavvoplassen vår! Våre satsingsområder er lek, språk og relasjoner, og vi ser hver dag viktigheten av å knytte disse sammen. Jupiter skal være et sted med mye omsorg og kjærlighet.

De voksne på Jupiter er : 

Renate Elida Godø, Pedagogisk leder i 100% stilling, Mailene Strand, barnehagelærer i 100% stilling, Line Jonassen, Barne og ungdomsarbeider i 100% stilling, Marianne Falseth, Barne og ungdomsarbeider i 40% stilling og Anne Lene Tveten Ekkje, Barneveileder i 50% stilling

Både Karlsvogna og Jupiter tar med jevne mellomrom inn studenter, til glede og nytte for både barnehagen som institusjon, barn og voksne.

Avdeling Pegasus har 16 barn fra 4-6 år, og har åpningstid fra 07.15 - 16.45. Vi har et flott Lavo-område på jordet ved Ulfs vei, med gapahuker, grillhytte og lavo. Her har vi fokus på natur og uteliv. Det er lagt til rette for fysisk utfoldelse i skog og mark, studie av natur og dyreliv planter og vekster. I vinterhalvåret foregår det daglig skigåing og aking, og ellers aktiviteter med snø og is. Barna kan lære seg å sage, spikke med kniv og snekre, under kyndig veiledning av voksne.  Vi tegner og maler og har flere formings aktiviteter, ofte med gjensbrukt materiale. Gode regler for sikkerhet er godt innarbeidet. Alle barna får en hel dag i uken på hovedhuset. Her lekes det i dukkekrok, med tog og Lego, og ellers med det vi har tilgang på her av materiell og leker inne. På huset får barna også være med yngre barn og leke på tvers.

De voksne på Pegasus er :

Cinzia Verzeletti, Pedagogisk leder i 100% stilling, Truls Gjerde, Barneveileder i 100% stilling - Anita Martinsen, Barneveileder i 100 % stilling - Camilla K. Landsend, Barneveileder i 60 % stilling

 

I barnehagen bruker alle avdelingene også den fine uteplassen vi har med klatrestativ, sandkasse, husker og mer.