Retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om barns sykdom

Her finner du Folkehelseinstituttets retningslinjer om barns sykdom og når de kan være i barnehagen og når de bør være hjemme.