Su - Samarbeidsutvalget

Su er foreldrenes organ,hvor alle foreldre kan melde saker de er opptatt av og som de ønsker fremmet inn mot barnehagen. Su deltar i planlegging og gjennomføring av barnehagens dugnader. I Su sitter en foreldrerepresentant fra hver avdeling, og disse velges under høstens foreldremøte. Barnehagen er representert med to ansattrepresentanter

Her finner du sittende Su -representant

Su 2018-2019- oversikt